Bulut Endeksi (BE)’nin Diğer Çok Kriterli Karar Verme Modellerine Göre Avantajları

Uzmanlık tezimin de bir parçası olan bu endeksin geliştirilmesinin ilk adımı bundan 4 yıl öncesine (2013 yılına) dayanmaktadır. Ancak zamanla üzerinde çalışarak ve testler yaparak çok daha iyi bir duruma getirildi. Diğer taraftan, bu endeksin çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabileceğini bilmiyordum. İlk etapta böyle bir kaygım da yoktu finansal performans analizi konusu hariç….

Bulut Performans Endeksi [BPE]:Bulut Performance Index [BPI]

OSB’lerin sayısının artması ve mevcut OSB’lerin genişleme trendinde olması, hem merkezi yönetim hem de OSB’ler açısından yönetim ve denetim araçları gereksinimini, finansal kurumların ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredilendirmede daha sağlam verilere dayanma ihtiyacını artırmıştır. Günümüzde modern iş hayatında finansal tablolar yaygın bir şekilde kullanılmakta ve sayısı gittikçe artan kişi ve gruplar finansal tabloların…

Türkiye’nin Sağlık Turizm Performansının TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi, 2014-2016

Sağlık turizmi milli gelire olan katkısı, döviz geliri ile cari açığı azaltması, istihdam sağlaması, etkin bir pazarlama ve tanıtım aracı olarak kullanılması açısından ülke ekonomileri içinde önemli bir paya sahiptir. Bu özellikleriyle sağlık turizmi çok yakından takip edilmesi, ulusal düzeyde değerlendirilmesi ve inovatif çözümler geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör haline gelmiştir. Sağlık Turizminin bahsedilen bu…