Döviz Kurlarının OSB Firmalarının Yatırım Kararlarına Etkisi

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili olarak ilk mevzuat düzenlemesi 2000 yılında uygulamaya giren 4562 sayılı OSB Kanunudur. Bu kanuna göre Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekomünikasyon ve diğer altyapı hizmetleriyle donatılmış organize bir yapı içerisinde ağırlıklı olarak mal üretiminin yanında hizmet üretiminin de gerçekleştirildiği bölgelerdir. Bu yasal düzenlemenin…

An Introduction to Network Analysis (NA or SNA) in R

Network analysis is a set of techniques that allow researchers to describe relations among actors and to analyze the social structures that emerge from the recurrence of these relations. The main purpose of NA is to explain the social phenomenon as well as possible, and this analysis is often called as social network analysis (SNA).In…

Prediction of Birth Rates in the USA Using LM, ANN, SVMs Methods

Introduction The aim of this study is to predict the birth rate from the data sets of United States Department of Agriculture (Economic Research Service) and the United States’ Census Bureau using different analysis methods. The methods used in the regression problem are linear regression (LM), artificial neural network (ANN), radial, and linear support vector…

Exploratory Data Analysis of Turkey Earthquages II

The main purpose of the study is to analysis Turkey earthquake data set obtained from Boğaziçi University KOERI Regional Earthquage-Tsunami Monitoring Center online database using data mining techniques. In this way, it is targeted to be created awareness. Data set includes earthquakes with magnitude between 3.0 and 9.0. Number of observations is 50000, and number…