Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) İstatistikleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisindeki payına dikkat çekmek ve KOBİ’lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan “Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni’ne geçmeden önce KOBİ ve KOBİ kategori tanımlarının verilmesi konu hakkında…

Verinin Standartlaştırılması Üzerine Vaka Çalışmaları: Case Studies on Standardization of Data

Veri bilimciler ve veri mühendisleri çok değişkenli istatistiksel analizler üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ancak bazı durumlarda seçilen analiz yönteminin ilk varsayımlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu varsayımlardan ve gerekliliklerden biri de veri setinin standartlaştırılmasıdır. Örnek vermek gerekirse küme analizleri başta olmak üzere yapay sinir ağları alanlarında da standartlaştırmanın kendine uygulama alanı bulduğu görülmektedir. Peki standartlaştırma…