Hakkında

Bilgilendirme

Kurulduğundan beri toplumsal farkındalık oluşturma ve toplumsal fayda sağlama dışında ticari bir amaç güdülmediği için blog sitemde reklamlara yer verilmediği gibi sitenin domain adına ve sitenin kullanımına ait bütün masraflar da tarafımca karşılanmaktadır. Burada ve Sanayi Gazetesinde yayınlanan çalışmalarımın tamamı çalışmakta olduğum kurumdan bağımsız olarak özel hayatımda yaptığım çalışmalardır. Dolayısıyla, burada yer alan çalışmalardan emeğe saygı adına kaynak gösterilmesi suretiyle azami ölçüde herkes yararlanabilir.

***Burada ve Sanayi Gazetesinde belirtilen görüşler tarafıma ait olup çalıştığım ku­rumu bağlamaz, çalıştığım kurum veya görevimle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.

Saygılarımla.

 

Doğum Tarihi: 02.02.1985

Doğum Yeri: Trabzon

İş Deneyimi

1) T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Ağustos 2011 -Devam Ediyor. Ankara

2) Türkiye İş Kurumu (21.12.2010-05.08.2011)-İstihdam Uzman Yardımcısı. Ankara

3) T. C. Sağlık Bakanlığı (02.02.2005-21.12.2010) – Çevre Sağlık Teknisyeni

Yazarlık Deneyimi

Sanayi Gazetesi-Yazar (Ücretsiz), 2016-Devam Ediyor.

Winally-Konuk Yazar (Ücretsiz), 2020-Devam Ediyor.

Yabancı Diller

İngilizce

İspanyolca

Programlama Dilleri

R (Veri bilimi için önerilmektedir.)

Python (Uygulama geliştirmek için önerilmektedir.)

Uluslararası Katılım Sağlanılan Sertifikalı Etkinlikler

How to Adapt Data Practices During COVID-19. BrightTALK. Certificated. Webcast. July 4, 2020.

Artificial Intelligence in Banking and Finance. BrightTALK. Certificated. Webcast. June 20, 2020.

Collaborative Data Science at Pfizer. BrightTALK. Certificated. Webcast. June 9, 2020.

Defining a Successful AI Project: A Framework for Choosing the Right AI Use Case. BrightTALK. Certificated. Webcast. May 11, 2020.

Statistics and Data Presentation. Charlesworth Author Services. Certificated. Webcast. April 28, 2020.

Data Virtualization: From Zero to Hero. BrightTALK.Certificated. Webcast. April 23, 2020.

Data Science at Pfizer: Improving Machine Learning with a Data
Catalog. BrightTALK. Certificated. Webcast. April 11, 2020.

How to Process Tons of Data for Cheap with Spark + Kubernetes. BrightTALK. Certificated. Webcast. April 9, 2020.

Data Science Pioneers: Conquering the Next Frontier – 8PM PARIS. BrightTALK. Certificated. Webcast. 08/04/2020.

Katılım Sağlanan Etkinlikler

Uluslararası Etkinlikler

AI in Aviation. XPRIZE. Webinar. July 7, 2020 04:30 PM 

Intel, Microsoft Azure and ONNX Runtime for Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit. Webinar. May 26, 2020. 

Intel, Smart Healthcare – Smart Registration with Lac Viet. Webinar. May 19, 2020. 

The Future of Food, AI + Food. XPRIZE. Webinar. May 7, 2020 07:00 PM 

Transforming science communication for transformations to sustainability, The International Science Council (ISC) .Webinar. Wed, Apr 15, 2020 5:00 PM – 6:00 PM.

European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) Against Covid-19. Workshop. April 1, 2020. https://ellis.eu/covid-19.

Ulusal Etkinlikler

Yeni Normal: Yılmazlık. Harvard Business Review and Oracle. Özel davet üzerine katılım sağlanmıştır. Webinar. 23 Haziran 2020, 14:55 – 16:15.

IBM Güvenlik Zirvesi – Yeni Siber Riskleri Yönetme. IBM. Özel davet üzerine katılım sağlanmıştır. 23 Haziran Salı, 2020 13:30 – 15:30. Webcast.

Data & AI Webinar: Scale the value of your data. Harvard Business Review and IBM. Özel davet üzerine katılım sağlanmıştır. Webinar. June 9, 2020.

Harvard Business Review Türkiye. Gençlik ve Gelecek. Webinar. 19 Mayıs Salı günü saat 21:30.

Microsoft & Harvard Business Review Türkiye. Perakendede Yeni Dengeler, Yeni Yaklaşımlar. Webinar. 12.05.2020.

TÜBİTAK Sanal Konferans: “COVID-19 TÜRKİYE Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme”, 02/04/2020. 

Data & AI Forum. Harvard Business Review and IBM. Özel davet üzerine katılım sağlanmıştır. Webinar. March 18, 2020.

Yapay Zeka Türkiye Konferansı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ankara. 03/05/2018

Bilişim Sektörü Çalıştayı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ankara.28/09/2017

Üretim Reform Paketi Çalıştayı.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ankara. 16-17/01/2016

Teşekkür

Veri madenciliği ve keşifsel veri analizi konusunda kendisinden çok şey öğrendiğim Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Hocamız Burkay Genç‘e teşekkürü bir borç bilirim.

İlgi Alanları

Veri Madenciliği (Data Mining) (Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, Veri Madenciliği (İngilizce), Ders Notu: A1)

Keşifsel Veri Analizi (Exploratory Data Analysis) (Hacettepe Üniversitesi Politika ve Strateji Çalışmaları Doktora Programı, Keşifsel Veri Analizi (İngilizce))

Sayısal Model Geliştirme (Numerical Model Development)

Yapay Zeka (Artificial Intelligence)

Nitel ve Nicel Veri Analizleri (Qualitative and Quantitative Data Analysis)

Yöneylem Araştırma Metotları (Operation Research Methods)

  • Çok Kriterli Karar Verme Metotları (Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Methods
  • Performans Analizleri (Performance Analysis)
  • Etkinlik ve verimlilik ölçümleri (Measurements of efficiency and productivity)

Olasılıklı Örneklem Seçimi (Probability Sampling Selection)

Veri Toplama Yöntemleri (Data Collection Methods)

Soru Kağıdı (Anket) Tasarımı (Questionnaire Design)

Eğitim

Master (MA: Master of Arts): Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sosyal Araştırma Yöntemleri Bilim Uzmanlığı Programı (İngilizce). Thesis: Comparison of Mail and Web Survey Modes on Firms in Organized Industrial Zones (OIZs)-2019. (Diploma Notu: 3,29/4,  Mezuniyet Tarihi: 24/04/2019). 

Master: Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi-Tezli Yüksek Lisans Programı. 2010 – Terk.

Lisans Mezuniyet Yılı : 2010 Hacettepe Üniversitesi – İ.İ.B.F.- Sağlık İdaresi Bölümü (Öğrenim süresi hazırlık + 4 yıl-devam sürecindeki bitirme süresi 3,5 yıl), Diploma Notu: 3,21/4)

Lise Mezuniyet Yılı   : 2003 Akçaabat İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üstün Başarı Belgesi)

Çalışma Yapılmış Konular

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ekonomi Bölgelerinde Teşviklerin Etki Değerlendirmesi (Ekonomi Koordinasyon Kurulunda sunulmuştur.), OSB’lerin GSYİH’ya Olan Katma Değerinin Hesaplanması, Sanayi Bölgeleri İyi Ülke Uygulamaları, Ülkelerin Teşvik Rejimleri, Uluslararası Yatırım Finansman Modelleri Araştırması, OSB’lerde Kredi Faiz Desteği Modeli Geliştirilmesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerine Kullandırılan Kredilerin İtfalandırılmasına Yönelik Model Önerileri: t+1 ve t+0,5 Modeli

Kurum Uzmanlık Tezi

Organize Sanayi Bölgelerinde Finansal Performans Analizi (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi)-2014

b) Türkiye İş Kurumu

UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) Projesi

Kitap

Araştırma Yayını: 2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması

Kitabın dijital baskısına aşağıdaki linkten doğrudan erişebilirsiniz. Bu araştırma başta siyaset kurumu olmak üzere bütün kesimlerin önemle okuması tavsiye edilen bu alandaki en geniş kapsamlı araştırma özelliği taşımaktadır.

2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması

Derlemeler

Ekonomik Gelişim Bölgelerine Sağlanan Teşvikler-I-2015. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anahtar Dergisi .27(314):4-17

Ekonomik Gelişim Bölgelerine Sağlanan Teşvikler-II-2015. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anahtar Dergisi .27(315):42-48

Gazete Yazıları

Yayınlanan Makaleler

Geliştirilen Sayısal Modeller ve Yayınlanan Makaleleri

RPubs: Veri Madenciliği

Geliştirilen Sayısal Yöntemlerin Kullanıldığı Çalışmalar

Yöntem: Bulut Performans Endeksi (BPE)

Kullanılan Çalışmanın Adı

Sağlık kurumları finansal tablo analizlerinde kullanılabilecek anahtar finansal oranların belirlenmesi: Bir performans endeksi önerisi / Determination of key financial ratios that can be used in the financial statements analysis of the health institutions: A performance index suggestion
Yazar: Şafak KIRAN (Araştırma Görevlisi)

YÖK Tez No: 524092

Yöntem: Approach of Logarithmic Concept (APLOCO)

Kullanılan Çalışmanın Adı ve İçeriği

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim görevlileri Doç. Dr. Oğuz FINDIK ve Emrah ÖZKAYNAK tarafından kompleks ağ analizi (complex netwok analysis) alanında düğüm ağırlıklarının hesaplanmasında ve merkezi metriklerin belirlenmesinde APLOCO metodu kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın konusu Kompleks Ağların Merkezi Ölçütlerinde Düğüm Ağırlıklandırma Yöntemi (Node Weighting Method in Centrality Measure of Complex Networks)’dir. Bu çalışma, 26-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilen Uluslararası İleri Teknolojiler, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı (ICATCES2019)‘nda sunularak bildirisi yayınlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın sunumuna ve bildiri makalesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yöntem: Approach of Logarithmic Concept (APLOCO)

Kullanılan Çalışmanın Adı ve İçeriği

A fuzzy based integrated model for identification of vital node in terrorist network using logarithmic concept, February 13, 2020

Abstract: Analysis of the terrorist network is a process to analyze or deriving Useful information from the available network data. Ranking The Terrorist nodes within a terrorist network in identifying the most influential node is essential for the elaboration of Covert network mining. The purpose of this paper is to implement an approach of two dimensional criteria weight determination along with logarithmic concept implementation for vital node investigation in term of their influential ability. Betweenness, Closeness, Eigenvector, Hub, In-degree, Inverse closeness, Out-degree and Total degree considered as criteria and terrorist involved in 9/11 terrorist attack considered as alternatives used to formulate a decision problem. Although an integrated approach of Fuzzy based subjective-Aggregation concept based objective criteria weight determination and Ranking alternatives by the implementation of the logarithmic concept is used to solve multi criteria decision problems in order to show the application of most centralized node identification process which can be obtained easily by classification and selection problem solution using multiple criteria and alternatives.

Yazarlar

Mishra, Amit Kumar; * | Joshi, Nisheeth | Mathur, Iti

Yayınlandığı Dergi

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. pp. 1-15, 2020

Geliştirilen Sayısal Yöntemlerin Kullanılmakta Olduğu Çalışmalar

Kullanılan Yöntem: Bulut Performans Endeksi (BPE). İmalat sanayi ile ilgili Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, İşletme Bölümü

Kullanılan Yöntem: Approach of Logarithmic Concept (APLOCO). Ağ Analizleri ile ilgili Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

One Comment Kendi yorumunu ekle

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s