Ekonomik Gelişim Felsefesi

Teknoloji yoğun, katma değeri yüksek  ve kalite algısı yüksek ürünler üreterek cari açığı, dışa bağımlılığı azaltmak ve kişi başına harcanabilir geliri artırmak mümkündür.Bundan dolayı AR-GE felsefini bütün aşamalarda hakim kılmak esastır.